Ceník

Ceník geodetických prací, zaměření a vytyčení pozemků a staveb

Cena geodetických prací je ovlivněná velkým množství proměnných faktorů. Z toho důvodu oceňujeme každou zakázku samostatně na základě předběžných informací, které získáme ze zadání a požadavků našich klientů. Kromě rozdílných druhů výstupů, chcete-li druhů geodetických prací, má na cenu zakázky vliv zejména:

  • Rozsah zakázky (velikost zaměřovaného území, počet parcel, délka hranic, počet bodů apod.)
  • Druh mapového podkladu v lokalitě (digitální vs. digitalizovaná katastrální mapa)
  • Vlastní náročnost zaměření (intravilán vs. extravilán, rovinatý přehledný pozemek vs. svažitý a členitý apod.)
  • Složitost projektu k přípravě měření a k vlastnímu zpracování

Především z těchto důvodů nenajdete na těchto stránkách žádný ceník geodetických prací. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, proto nás neváhejte oslovit s dotazem telefonicky, emailem nebo přes náš kontaktní formulář.