Stavební zaměření stavby

Pro potřeby zhotovení passportu staby nebo jako podklad pro projekt rekonstrukce nebo přestavby pro vás zaměříme stávající stavbu a vyhotovíme půdorysy jednotlivých podlaží, řezy nebo pohledy na fasádu. Pro nejpodrobnější a nejpřesnější výstup můžeme stavbu naskenovat pozemním 3D laserovým skenerem a výstupem v podobě mračna bodů, případně vyhodnocené řezy stavbou v požadovaných profilech.